The Marshland – Akong Bililhon Lyrics | a1lyrics

Ipanumpa ko
Ngadto sa kalangitan
Nga walay kapakyasan
Ang gibati ko kanimo
Isaad ko karon
Ngadto sa kahitas an
Nga dili gyud mahanaw
Tinguha ko kanimo

Gilauman ko
Sa kanunay magpabilin ka

Wala man ko masayod
Kung asa padulong ang mga adlaw
Nganong gatuyok ang kalibutan ko
Basta ikaw kauban ko
Dili ko man makab-ot
Mga panganod ug mga bituon
Wala’y mga kabtangan ug bahandi ko
Apan buhaton ko’ng tanan
Kay ikaw ang bililhon ko

Kini nahisulat sa mga bituon
Atong pagatumanon
Kay dili ta ni mabag-o
Ihatag ang imong pagsalig kanako
Dili kani mapakyas
Ikaw alang kanako

Wala man ko masayod
Kung asa padulong ang mga adlaw
Nganong gatuyok ang kalibutan ko
Basta ikaw kauban ko
Dili ko man makab-ot
Mga panganod ug mga bituon
Wala’y mga kabtangan ug bahandi ko
Apan buhaton ko’ng tanan
Kay ikaw ang bililhon ko

Ipanumpa ko
Hangtod sa kahangturan
Dili tikan biyaan
Ikaw ang pakamatay

Officially posted on: A1lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *