Jay-ar Vaño ft. XT on Sax – Kasadya Lyrics | a1lyrics

Dalagan
Ara na siya sa imo likod
Sadya gid ni kung madakpan
Kaynga hilabtan
Mo pa gid abi ang
Mga kandila niya sa iya nga altar

Kay man sige paugtas
Kay man sige paugtas
Sadya gid ni karon kung madakpan ka, oh
Kay man sige paugtas
Kay man sige paugtas
Sadya lang gid kita sini karon

Oh nahidlaw na gid ko sa imo
Adlaw adlaw nga saway
Ang ti-on daw ka san-o
Lang nga’ra ko da sa imo

Gautwas ang akon kasadya kay
Pamahaw ni lola, ugtas sa aga
Nagsigi linagsanay sa bilog balay
Di maguntat kung la may mabuka

Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, sadya-sadya

Kung mangadi ginaitik ka panulay
La patay utoy utoy nga halikhik
Tubang pagkaon wala untat iya tikal
Sadya gid ni karon durupi mual

Kay man sige paugtas
Kay man sige paugtas
Sadya gid ni karon kung madakpan ka, oh
Kay man sige paugtas
Kay man sige paugtas
Sadya lang gid kita sini karon

Oh nahidlaw na gid ko sa imo
Adlaw adlaw nga saway
Ang ti-on daw ka san-o
Lang nga’ra ko da sa imo

Gautwas ang akon kasadya kay
Pamahaw ni lola, ugtas sa aga
Nagsigi linagsanay sa bilog balay
Di maguntat kung la may mabuka

Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, sadya-sadya

Sobra pulo ka tuig
Kita nag-upod sa isa ka bubong
Ang ti-on pwede ayhan
Liso-on kag balikon

Gautwas ang akon kasadya kay
Pamahaw ni lola, ugtas sa aga
Nagsigi linagsanay sa bilog balay
Di maguntat kung la may mabuka

Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, katanda ka pa
Hala, kasadya, sadya-sadya

Hala, kasadya, sadya-sadya
Hala, kasadya, sadya-sadya

Officially posted on: A1lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *