CJ Villavicencio – Kulang na Kulang Lyrics | a1lyrics

Bakit lumisan ka
Saan nagpunta
Kahit sisirin pa
Ang kailaliman ng dagat
‘Di rin makikita
Bakit lumuha ka
Sa piling ko

Ginawa ko’ng lahat
‘Di pa rin sapat
Ang pagiging tapat

Kahit lumuha ka
Sa lahat ng santo
San tutungo ang awit na ‘to
Natutuyo ang lalamunan ko
Kulang na kulang
Kulang na kulang ba ako
Ohhh ohhh ohh
Ohhh ohhh ohh

Naririnig mo ba
O nagbibingibingihan ka
Nararamdaman mo ba
Nagmamanhid-manhiran ka
Tagu-taguan
O hindi na magpapakita pa

Ginawa ko’ng lahat
Hindi pa rin sapat
Ang pagiging tapat

Kahit lumuha ka
Sa lahat ng santo
San tutungo ang awit na ‘to
Natutuyo ang lalamunan ko
Kulang na kulang
Kulang na kulang ba ako
Ohhh ohhh ohh
Ohhh ohhh ohh

Kulang pa ba ang mga
Tala’t planetang naiiisip mo
Nagmamakaawa na Diyos ko
Sana ako’y pakinggan mo
Naglalakad sa walang
Katapusang tula-a-a-ay na ito
Puso ko’y iyo hinding-hindi magbabago
Ginawa ko na’ng lahat pero kahit

Kahit Ilang kaskas sa gitara pa
Kahit ilang sigaw pa sa pagkanta
Kahit sa ilang ulan magpabasa
Hindi pa rin babalik sinta

San tutungo ang awit na ’to
Natutuyo ang lalamunan ko
Kulang na kulang
Kulang na kulang
San tutungo ang awit na ’to
Natutuyo ang lalamunan ko
Kulang na kulang
Kulang na kulang
Kulang na kulang
Kulang na

Officially posted on: A1lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *